Kurz radiační ochrany

pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ


!! POZOR !!

Informujeme všechny naše účastníky, že z důvodu vyhlášené karantény jsou naše 
KURZY A ŠKOLENÍ DOČASNĚ POZASTAVENY.

Ćekáme na další vývoj situace epidemie covid-19. V případě, že se bude blížit termín vašeho kurzu, který budeme nuceni zrušit, všem přihlášeným se v dostatečné době ozveme.

Stanovisko SUJB
Informujeme všechny naše účastníky kurzů radiační ochrany o stanovisku SÚJB k současné situaci.

Kurz je určen

Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany:

  • při používání ZIZ na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření,
  • při používání ZIZ na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při provozu nebo vyřazování z provozu takového pracoviště, včetně pracoviště s ozařovačem krevních derivátů, kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu a
  • při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie (*),

ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

UNIT s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č. 18759/2019.

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

(*) Zájemci ze sekce poskytování služeb v KP ... kontaktujte nás prosím na 773150349.

17. 4. - 19. 4. 2020 Pardubice 7 590Přihlásit se6 590 Kč Do 5. 4. 2020 platí akční cena
Uvedené ceny jsou vč. DPH
Partneři kurzu
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!