Kurz radiační ochrany

pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ

 

Vážení účastníci,

bohužel Vám musíme oznámit, že na základě usnesení vlády České republiky č. 996 ze dne 8. října 2020 musíme zrušit konání kurzu.

I přes veškeré snahy nemůže vzdělávací akce proběhnout ani on-line formou, ani záznamem jednotlivých přednášek. Bohužel možný pouze přesun akce na jiný termín, např. na jaro 2021.

Věříme, že nám zachováte přízeň a budeme se těšit co nejdříve v roce 2021.
Váš Tým UNIT

 

Kurz je určen

Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany:

  • při používání ZIZ na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření,
  • při používání ZIZ na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu a
  • při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie (*),

ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

UNIT s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č. 9987/2020.

Délka kurzu

20 hodin (3 dny)

(*) Zájemci ze sekce poskytování služeb v KP ... kontaktujte nás prosím na 773 150 349.

  Pardubice 7 535Připravujeme pro vás termíny JARO 2021.
Uvedené ceny jsou vč. DPH
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!