Revizní technik elektrických zařízení (nově § 8 nařízení vlády) - praktický 6denní přípravný kurz ke zkouškám

získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ - E2A, E2B. E1A, E1B

19. 9. - 4. 10. 2023 Pardubice 15 989Přihlásit se14 490 Kč Do 5. 9. 2023 platí akční cena
14. 11. - 29. 11. 2023 Pardubice 15 989Přihlásit se14 490 Kč Do 31. 10. 2023 platí akční cena
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Kurz je určen

novým zájemcům o získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení nebo těm, kteří si chtějí jeho rozsah rozšířit.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - do 30. 6. 2022 Zákon č. 250/2021 Sb. - účinný od 1. 7. 2022
 § 5 pracovníci znalí § 6 NV (§ 19 zákona) - osoba znalá pro samostatnou činnost „elektrotechnik“
 § 6 pracovníci znalí pro samostatnou činnost
 § 7 pracovníci pro řízení činnosti § 7 NV (§ 19 zákona) - osoba znalá pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“
 § 8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
 § 9 pracovníci pro provádění revizí § 8 NV (§ 11 zákona) - revizní technik
 § 10 pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování § 7 NV (§ 19 zákona) - projektování může provádět „vedoucí elektrotechnik“
 § 11 kvalifikace ve zvláštních případech § 6 NV - „elektrotechnik“
 § 11 kvalifikace ve zvláštních případech - učitelé § 7 NV - „vedoucí elektrotechnik“

 

Rozsah

6 dní - 3 týdny po sobě, vždy úterý a středa.
Začátek vždy od 8 hodin.

Cílem kurzu 

je nejen seznámení s normami, vyhláškami a zákony týkajícími se činnosti RTEZ, ale také konzultace otázek ze zkušebních testů TIČR a vypracování cvičných revizních zpráv.

Cílem projektu je ověření nabytých teoretických znalostí z předchozích přednáškových dnů samostatným měřením, vyhodnocením výsledků a vypracováním revizní zprávy pod dohledem lektora. 

Důležité

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. včetně příslušných prováděcích nařízení vlády, které nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Odkaz na znění nového nařízení vlády č. 194/2022 Sb. naleznete ZDE.

Výuka

V praktickém přednáškovém dni jsou pro Vás připraveny cvičné, ale plně funkční (připojené) modely:

  • přípojkové skříně, 
  • elektroměrového a domovního rozváděče + příslušné vývody (světla, zásuvky, el. přístroje),
  • panelu ochrany před přepětím,
  • cvičné elektrické nářadí a přístroje,
  • měřicí přístroje,
  • výukové počítače a software.

Více informací naleznete na internetových stránkách REVIZAK.UNIT.CZ.

 

Reakce našich účastníků

" Děkuji za péči a úsilí, které jste Vy a váš tým vynaložili pro zajištění e-kursu ke zkouškám revizních techniků. Zkoušky jsem úspěšně složil v Brně.
Těším se na další školení ve vašem středisku. Doufám, že příště už bude možná přímá účast. "

" On line forma mi úplně vyhovovala, oceňuji, že se vše zvládlo i ve ztížených covid podmínkách… "

" Celkově kurz i organizace bylo super. Děkuji. Za 5 let se zase přihlásím. "

Partneři kurzu
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!