Revizní technik elektrických zařízení (§ 8 nařízení vlády) - praktický 6denní přípravný kurz ke zkouškám

získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ - E2A, E2B, E1A, E1B

1. 10. - 16. 10. 2024 Pardubice 15 990Přihlásit se14 490 Kč Do 17. 9. 2024 platí akční cena
19. 11. - 4. 12. 2024 Pardubice 15 990Přihlásit se14 490 Kč Do 5. 11. 2024 platí akční cena
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Kurz je určen

novým zájemcům o získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení nebo těm, kteří si chtějí jeho rozsah rozšířit.

Rozsah

6 dní - 3 týdny po sobě, vždy úterý a středa.
Začátek vždy od 8 hodin.

Cílem kurzu 

je nejen seznámení s normami, vyhláškami a zákony týkajícími se činnosti RTEZ, ale také konzultace otázek ze zkušebních testů TIČR a vypracování cvičných revizních zpráv.

Cílem projektu je ověření nabytých teoretických znalostí z předchozích přednáškových dnů samostatným měřením, vyhodnocením výsledků a vypracováním revizní zprávy pod dohledem lektora. 

Důležité

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. včetně příslušných prováděcích nařízení vlády, které nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Odkaz na znění nového nařízení vlády č. 194/2022 Sb. naleznete ZDE. 

Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!