Odborné příručky od vydavatelství IN-EL, spol. s r. o.

 

Stávající obchodní podíly firmy IN-EL, spol. s r. o. koupila společnost UNIT s.r.o. a tím se stává jediným společníkem a majitelem.

Obě společnosti mají sídlo na adrese Gorkého 2573, 530 02 Pardubice.
Od 1. 1. 2015 objednávejte prosím odbornou literaturu vydavatelství IN-EL pouze na internetové adrese obchod.in-el.cz.

Děkujeme za pochopení.
Tým UNIT

 

Edice: Odborné příručky

Číslo - Název, autor

55 Proudové chrániče (druhé - doplněné vydání) Ing. František Štěpán
68 Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice Ing. Michal Kříž
78 Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací Ing. Karel Dvořáček
82 Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků Václav Macháček
85 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách Ing. Karel Dvořáček
86 Příručka pro zkoušky projektantů elektrických zařízení (druhé aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček
87 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky, příklady (třetí aktualizované vydání) Ing. Michal Kříž
88 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000 V Václav Macháček
90 Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část Jiří Hemerka, dpt.
Ing. Michal Kříž
92 Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů
(druhé - aktualizované vydání)
Ing. Jan Pohludka
Ing. Jaromír Hrubý
93 Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky Ing. Michal Kříž
95 Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost
(desáté - aktualizované vydání)
Ing. Michal Kříž
96 Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
(třetí - aktualizované vydání)
Ing. Karel Dvořáček

 

Edice: Dílenské příručky

21 Vnější a vnitřní ochrana před bleskem David Klimša
20 Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (páté - aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček

 

Edice: Normativní dokumenty

00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií
33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranné opatření
33.01.03 Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
33.02.98 Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
33.03.95 Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu