Nabídka vzdělávání – Rodinné právo

Speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi s praktickým nácvikem jednotlivých technik