Nabídka vzdělávání – Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ
17. 4. - 19. 4. 2020 Pardubice 7 590Zobrazit6 590 Kč Do 5. 4. 2020 platí akční cena
Kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
18. 4. 2020 Pardubice 3 000Zobrazit2 500 Kč Do 4. 4. 2020 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce