Speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi

s praktickým nácvikem jednotlivých technik

 

Tento kurz připravujeme především pro společnosti na míru. Aktuálně není vypsán termín otevřeného kurzu.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na unit@unit.cz nebo na telefonním čísle +420 466 303 032.

Vzdělávací program je určen

  • sociálním pracovníkům v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství,
  • úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkonem sociálně právní ochrany dětí.

Cílem je

seznámení s možností používání speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi, se správnou aplikací konkrétních postupů u vybraných technik včetně následného kvalitního vyhodnocení práce s nimi. Jednotlivé speciální techniky, jež jsou pro tento vzdělávací program vybírány z různých oblastí sociální terapie, budou účastníkům vzdělávacího programu nejen vysvětleny, ale i prakticky předvedeny. Ve své práci budou mít možnost aplikací vhodných postupů a technik nejen eliminovat řadu negativních dopadů na rodinu, ale také získávat pro svou práci i např. pro práci soudu cenné informace a poznatky.

Přednášející

Mgr. Eva Zakouřilová   |   sociální pracovník, mediátor, Magistrát města Olomouc

Vzdělávací program byl akreditován
Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, číslo akreditace: 2015/0026-SP a
Ministerstvem vnitra v souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jako průběžné vzdělávání, číslo akreditace AK/PV-223/2010, AK/VE-86/2010.

Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!