Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5denní přípravný kurz ke zkouškám

prodloužení platnosti osvědčení RTEZ


!! POZOR !!

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění SARS-CoV-2(COVID-19) a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, rozhodla až do odvolání zavést nová opatření.

Z důvodu vyhlášené karantény jsou naše KURZY A ŠKOLENÍ DOČASNĚ POZASTAVENY.
Čekáme na další vývoj situace epidemie covid-19. V případě, že se bude blížit termín vypsaného kurzu a my budeme nuceni zajistit termín náhradní, všem přihlášeným se v dostatečné době ozveme.

Kurz (doškolení) je určen 

revizním technikům, kterým končí po pěti letech platnost osvědčení.

Rozsah

5 dní - 3 týdny po sobě, vždy úterý a středa

Cílem kurzu

je seznámení se změnami norem, vyhlášek a zákonů týkajících se činnosti RTEZ, pozornost bude věnována provádění výchozích a pravidelných revizí včetně správného vypracování revizních zpráv.
Podstatnou část doškolení budou tvořit konzultace otázek ze zkušebních testů TIČR.

DOPORUČUJEME

Představujeme Vám zajímavý a v České republice unikátní projekt praktické výuky pro revizní techniky elektrických zařízení.
Projekt je určen nejen novým zájemcům o získání osvědčení, ale i těm, kteří již praxi provozují a chtějí si zajímavě zopakovat tvorbu revizní zprávy.

V šestém - praktickém přednáškovém dni jsou pro Vás připraveny cvičné, ale plně funkční (připojené) modely:

  • přípojkové skříně, 
  • elektroměrového a domovního rozváděče + příslušné vývody (světla, zásuvky, el. přístroje),
  • panelu ochrany před přepětím,
  • cvičné elektrické nářadí a přístroje,
  • měřicí přístroje,
  • výukové počítače a software.

Více informací naleznete na internetových stránkách REVIZAK.UNIT.CZ.

28. 4. - 12. 5. 2020 Pardubice 10 190Přihlásit se9 190 Kč Do 14. 4. 2020 platí akční cena
8. 9. - 22. 9. 2020 Pardubice 10 190Přihlásit se9 190 Kč Do 25. 8. 2020 platí akční cena
24. 11. - 8. 12. 2020 Pardubice 10 190Přihlásit se9 190 Kč Do 10. 11. 2020 platí akční cena
Uvedené ceny jsou vč. DPH
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!