Revizní technik elektrických zařízení (nově § 8 nařízení vlády) - 5denní přípravný kurz ke zkouškám

prodloužení platnosti osvědčení RTEZ

20. 9. - 4. 10. 2022 Pardubice 12 290Přihlásit se10 990 Kč Do 6. 9. 2022 platí akční cena
15. 11. - 29. 11. 2022 Pardubice 12 290Přihlásit se10 990 Kč Do 1. 11. 2022 platí akční cena
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Kurz (doškolení) je určen 

revizním technikům, kterým končí po pěti letech platnost osvědčení.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - do 30. 6. 2022 Zákon č. 250/2021 Sb. - účinný od 1. 7. 2022
 § 5 pracovníci znalí § 6 NV (§ 19 zákona) - osoba znalá pro samostatnou činnost „elektrotechnik“
 § 6 pracovníci znalí pro samostatnou činnost
 § 7 pracovníci pro řízení činnosti § 7 NV (§ 19 zákona) - osoba znalá pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“
 § 8a pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem
 § 8b pracovníci pro řízení provozu
 § 9 pracovníci pro provádění revizí § 8 NV (§ 11 zákona) - revizní technik
 § 10a pracovníci pro samostatné projektování § 7 NV (§ 19 zákona) - projektování může provádět „vedoucí elektrotechnik“
 § 10b pracovníci pro řízení projektování
 § 11a kvalifikace ve zvláštních případech § 6 NV - „elektrotechnik“
 § 11b kvalifikace ve zvláštních případech - učitelé § 7 NV - „vedoucí elektrotechnik“


Více informací nalzenete na www.elektrika.cz.

Rozsah

5 dní - 3 týdny po sobě, vždy úterý a středa.
Začátek vždy od 8 hodin.

Cílem kurzu

je seznámení se změnami norem, vyhlášek a zákonů týkajících se činnosti RTEZ, pozornost bude věnována provádění výchozích a pravidelných revizí včetně správného vypracování revizních zpráv.
Podstatnou část doškolení budou tvořit konzultace otázek ze zkušebních testů TIČR.

Důležité

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. včetně příslušných prováděcích nařízení vlády, které nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Odkaz na znění nového nařízení vlády č. 194/2022 Sb. naleznete ZDE.


DOPORUČUJEME

Představujeme Vám zajímavý projekt praktické výuky a měření pro revizní techniky elektrických zařízení.
Projekt je určen především novým uchazečům o získání osvědčení revizního technika. Netradiční zopakování tvorby revizní zprávy v ní naleznou i revizní technici, kteří již praxi provozují.

V šestém - praktickém přednáškovém dni jsou pro Vás připraveny cvičné, ale plně funkční (připojené) modely:

  • přípojkové skříně, 
  • elektroměrového a domovního rozváděče + příslušné vývody (světla, zásuvky, el. přístroje),
  • panelu ochrany před přepětím,
  • cvičné elektrické nářadí a přístroje,
  • měřicí přístroje,
  • výukové počítače a software.

Více informací naleznete na internetových stránkách REVIZAK.UNIT.CZ.

*
Termín
* *
* * *
* Váš telefon nám pomůže při
komunikaci před kurzem.
Na tento e-mail bude zasláno
potvrzení o přihlášení a zálohová faktura.
PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKY
**
*
*

Platební instrukce

   *
Souhrn objednávky
  Datum objednávky 16. 8. 2022
  Účastníků celkem 1
  Sleva z vložného za včasné přihlášení 13 %
  Vaše cena při zaplacení do 6. 9. 2022
 
   *
  

Tento souhlas může být kdykoli písemně nebo elektronicky odvolán (zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnost).

* Označená pole jsou povinná a odeslaná přihláška je závazná.
 
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!