Kalendář akcí

23. 10. 2019 Hotel Žebětínský dvůr Brno Zobrazit
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2019 - Brno Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
23. 10. - 24. 10. 2019 Dům kultury DUKLA Pardubice Zobrazit 4166
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
29. 10. - 12. 11. 2019 Dům kultury DUKLA Pardubice Zobrazit 8177
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
1. 11. - 3. 11. 2019 Hotel Trim Pardubice Zobrazit 6327
Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
2. 11. 2019 Hotel Trim Pardubice Zobrazit 1700
Kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
7. 11. 2019 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit 1530
Vyhláška č. 50/1978 Sb. se zaměřením na výbušné prostředí - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
7. 11. 2019 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit 1530
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
7. 11. 2019 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit 424
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
19. 11. - 4. 12. 2019 Dům kultury DUKLA Pardubice Zobrazit 13874
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - PROJEKT - praktický 6denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ

Načti další