Archív akcí

Každý rok pořádáme několik desítek odborných seminářů, kurzů a školení. Mezi pravidelné a každoroční velké akce patří:

Pravidelně organizujeme školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/78 Sb., stejně jako přípravný kurz, přezkoušení a doškolení pro revizní techniky elektrických zařízení.

Další velkou částí našich akcí jsou technická školení pro firmy na míru; například ve firmách ŠKODA AUTO a PHILIP MORRIS proškolíme ročně přes 400 odborných pracovníků.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších akcí a seminářů, které jsme připravili pro naše klienty. 

2014

51. ARTEZ 2014 Praha leden
Zákon o veřejných zakázkách Praha, Beroun, Pardubice leden, duben, červen, listopad
Revizní technik a jeho revizní zpráva Pardubice červen
Mimosoudní řešení obchodních sporů mediací Brno, Pardubice září
Jak provádět roční kontroly provozovaných plynových zařízení Pardubice září
24. Konference Radiokomunikace 2014 Pardubice říjen
15. odborné setkání elektrotechniků Beroun listopad

 

2013

Radiační ochrana při zubních rentgenových vyšetřeních Praha, Pardubice březen, květen
Rodinné právo se zaměřením na domácí násilí Pardubice červen
Rodinné vztahy – soudní, sociální a psychologické techniky Brno, Pardubice září
Občanský soudní řád Pardubice září

 

2012

Radiační ochrana Pardubice březen, květen
Zákon o veřejných zakázkách Beroun, Praha, Lázně Bohdaneč červen
Zvládání stresu Lázně Bohdaneč září
Řešení konfliktů Lázně Bohdaneč září

 

2011

Radiační ochrana Pardubice, Praha březen, květen
Speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi Beroun, Vyškov březen, září
Trestní zákoník Praha září

 

2010

Nový trestní zákoník Praha duben
Občanský soudní řád Olomouc listopad
Specifika znaleckých posudků Praha, Olomouc listopad 

 

2009

Nový trestní zákoník Praha březen
Souhrnná novela občanského soudního řádu - řízení před soudem nově a jinak Praha březen
Bezpečnost strojního zařízení Praha duben
Občanský soudní řád ve světle souhrnné novely Praha, Olomouc říjen, listopad
Specifika znaleckých posudků Praha, Olomouc listopad 


2008

Nový trestní zákoník Praha duben
Nový zákon o veřejných zakázkách – prováděcí předpisy, první zkušenosti s aplikací Unhoš červen
Rodinné právo v soudní praxi a z pohledu psychologa Praha, Olomouc duben, říjen
Novelizace živnostenského zákona Praha, Olomouc září, říjen
Vedení a řízení lidí Pardubice září 

 

2007

Nový insolvenční zákon Praha leden
Vzorové chování účastníka před soudem prvního stupně Praha červen
Náhrada škody na zdraví Praha říjen
Zákon o inspekci práce z pohledu zaměstnavatele Pardubice listopad 

 

2006

Nové požadavky na uživatele radionuklidových zářičů Pardubice únor
Průmyslově právní ochrana Praha březen
Seminář právníků energetických společností Čejkovice duben
Aktuality obchodního zákoníku - obchodní rejstřík Praha říjen 
Zákon o elektronických komunikacích a stavební zákon - Ministerstvo obrany Praha prosinec
Korespondenční kurz BOZP    

 

2005

Autorský zákon Praha leden
Novela energetického zákona Pardubice březen
Zákon o elektronických komunikacích Pardubice květen
Elektrické instalace v bytové výstavbě a kancelářích Pardubice květen 
Nový zákon o inspekci práce v praxi Praha říjen

 

2004

Česká a evropská úprava kontroly spojování podniků Praha leden
Aplikace nového zákona o veřejných zakázkách Praha, Pardubice únor, květen
Podnikový právník před branou EU Praha duben
Právo a praxe elektronických komunikací Praha květen 
Konference s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice Pardubice říjen
Nová právní úprava pojištění v ČR Praha listopad