• 27letzkušeností
  • 20technickýchoborů
  • 50odbornýchlektorů
  • 45tisícproškolených
 

Aktuality

Konference RADIOKOMUNIKACE 201956. ročník ARTEZ
Zveme Vás na další ročník tradičního odborného Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení, který se bude konat ve dnech 28. - 29. 1. 2020 v Praze - Průhonicích
Hlavním tématem, kterého se bude dotýkat většina přednášek, budou  technicko-normalizační informace k normě ČSN 33 2000-6 ed.2 na revize elektrických instalací nízkého napětí. Pokusíme se ukázat některé postupy, které snižují rizika při práci revizního technika, projektanta i montéra. Vše v souvislosti nejen s novou normou na revize, ale i s dalšími nově vydanými normami, které mají na práci těchto profesí zásadní vliv.
Posluchače seznámíme také s problémy vzniklými při zpracování TNI a vysvětlíme některé možné nejasnosti nové normy, které se staly předmětem řady diskusí mezi elektrikáři.

Více informací >>>

Novinka - elektro workshop pro revizní techniky, projektakty a montážní firmy.VELKÝ ÚSPĚCH semináře "Bezpečnost elektrických zařízení teoreticky, ale i prakticky"
Dne 6. 11. 2019 proběhla náše první akce pod taktovkou odborného garanta Radoslav Riegera a ve spolupráci našimi nejlepšími lektory RTEZ - Ing. Horčičkou a Ing. Víznerem.
Seminář se věnoval především praxijeho cílem bylo provést od počáteční revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání (ČSN 33 1600 ed.2: 2009) až po úkony a nezbytná měření po opravách a při údržbě VETZ.
A protože akce zaznamenala obrovský úspěch, budeme rádi v tomto trendu zaměřeném na praxi pokračovat.

Více informací >>>

Balíček příruček IN-EL, spol. s r.o.pro přípravu ke zkouškám revizních technikůNová příručka IN-EL, spol. s r.o.: Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
V tomto, již čtvrtém – aktualizovaném vydání této příručky jsou pomůcky (zde uváděné jako obrázky) doplněny komentářem a aktualizovány podle technických norem platných k 1. 6. 2019. Příručka je přehledem informací, o kterých předpokládáme, že jsou důležité pro elektrotechniky zabývající se projektováním, montáží a revizemi elektrických instalací a zařízení, jejich připojováním, jištěním, řádným dimenzováním, ochranou před úrazem elektrickým proudem atd.

Více informací >>>