• 30letzkušeností
  • 26technickýchoborů
  • 53odbornýchlektorů
  • 55tisícproškolených

Aktuality

ZVEME VÁS - Seminář o změnách oproti zákonu č. 174/1968 Sb. - 10. 1. 2023
Seznámení se zákonem č. 250/2021 Sb. a NV č. 191/2022 Sb. a NV č. 192/2022 Sb. zásadní změny v oblasti plynových a tlakových zařízení platné od 1. 7. 2022.
  • Na semináři se srozumitelně seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. Budou vysvětlena jednotlivá ustanovení a zdůrazněny odlišnosti od doposud platné legislativy.
  • Upozorníme na detaily nových změn a požadavků proti původní zavedené praxi a poukážeme na nové požadavky.
VELKÝ ÚSPĚCH SEMINÁŘE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Seminář byl uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem při zřizování a provozu fotovoltaické elektrárny nejen z pohledu praxe, ale i současně platné legislativy a požární ochrany. Seminář se setkal s velkým zájmem více než stovky účastníků. Semináře se také účastnilo 9 vystavujících firem. Pro velký úspěch budeme na jaře akci opakovat.
Nová příručka z edice ELEKTRO
Naše dceřiná společnost IN-EL, spol. s r.o. pro Vás připravila novou publikaci ze základní edice ELEKTRO. Kniha nese název Proudové chrániče a obloukové ochrany, jejím autorem je Ing. František Štěpán. Tato publikace je již k dostání jak v tištěné, tak i v elektronické verzi. Zároveň lze uvedenou publikaci zakoupit za zvýhodněnou cenu i jako balíček tištěné a elektronické příručky
Odborná způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022
Dnem 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb.