Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu vzdělávání v oborech:

ELEKTRO - kurzy a semináře

 • revizní technik elektrických zařízení - základní kurz, rozšíření nebo prodloužení platnosti osvědčení,
 • školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • semináře na aktuální témata

PLYN - kurzy a semináře

 • revizní technik plynových zařízení,
 • montážní pracovník plynových zařízení.

RADIAČNÍ OCHRANA - kurzy

 • pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči,
 • pro pracoviště se zubním rentgenovým zařízením

TV a rozhlasová komunikace, IoT a mobilní komunikace 
- semináře pro servisní a montážní techniky

 • tradiční a vysoce odborná konference RADIOKOMUNIKACE,
 • televizních kabelových rozvodů (TKR)
 • společných televizních antén (STA)

LEGISLATIVA A PRÁVO - kurzy a semináře

 • zákon o veřejných zakázkách,
 • rodinné právo,
 • trestní právo.


KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO FIRMY NA MÍRU

Technická školení

- kromě oborů ELEKTRO a PLYN školíme technické pracovníky pro

 • vyhrazená technická zařízení,
 • zdvihacích zařízení a vazačů břemen,
 • pohyblivých pracovních plošin, zdvihacích ramp,
 • manipulačních vozíků,
 • BOZP, skladovací zařízení aj.

Požádní ochrana a ochrana průmyslových zařízení před výbuchem

 • dokumentace o ochraně před výbuchem, 
 • stanovení rizik pro průmyslová zařízení s nebezpečím výbuchu, 
 • analýza iniciačních zdrojů a poradenství v oblasti certifikace výrobků pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Managerské vzdělávání

 • řízení firem a lidského kapitálu - pro personalisty, Top a střední management,
 • práce v týmu,
 • rozvoj osobnosti - dovednosti jednotlivce nebo pracovní dovednosti.

 

Agentura UNIT koupila vydavatelství elektrotechnické literatury IN-EL

Stávající obchodní podíly firmy IN-EL, spol. s r. o. koupila společnost UNIT s.r.o. a tím se stává jediným společníkem. Novými jednateli jsou Ing. David Tomíška a Jan Lojkásek.

Akvizice společnosti IN-EL a jejích odborníků nám umožní rozšířit a ještě více prohloubit naše aktivity v oblasti vzdělávání,“ uvedl David Tomíška, jednatel společnosti UNIT.

„UNIT považujeme za významný subjekt, zejména v oblasti technického vzdělávání, legislativy a manažerských dovedností. Filozofie společnosti UNIT je nám velmi blízká a současně chápeme vstup kapitálově silného partnera jako možnost dalšího rozvoje,“ řekl Jan Lojkásek, jednatel společnosti IN-EL.


AKREDITACE Veřejná správa -
získali jsme akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (číslo akreditace AK I./I-1/2006).