Nabídka vzdělávání

Technické obory - Elektro

Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. se zaměřením na výbušné prostředí - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 11 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru hromadné školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
ARTEZ 2018 54. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Revizní technik na rozcestí II. Aneb co stále ještě nevíte o nové normě na revize instalací
Revizní technik na rozcesti | Beroun Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
17. odborné setkání elektrotechniků 2016 Zveme Vás na seminář "Postupná rekonstrukce budov - provádění a revize"
Bezpečná elektroinstalace III. Bezpečná elektroinstalace III. - návrh, realizace, revize a údržba
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
Elektrické rozvody - součást zařízení budov Zveme Vás na seminář, který je určen
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Seminář pořádaný ve spolupráci se společností Generi.
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2

Technické obory - Plyn

Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení

Technické obory - Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na zdravotnických pracovištích
Uplynulé vzdělávací akce

Televizní a rozhlasové vysílání

XXVIII. konference RADIOKOMUNIKACE 2018 Zveme vás na XXVIII. konferenci RADIOKOMUNIKACE
Uplynulé vzdělávací akce
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů s částečným zaměřením i pro techniky STA
Seminář pro servisní techniky STA Zveme Vás na odborný seminář
INTERNET VĚCÍ - technologie, protokoly, aplikace Zveme Vás na odborný seminář,

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018 - Brno Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy po roce a půl účinnosti nového zákona.
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018 - Praha Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy po roce a půl účinnosti nového zákona.
Uplynulé vzdělávací akce
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018 Tradiční seminář pro pokročilé | 22. - 23. 5. 2018 | Seč
Seminář Elektronizace veřejných zakázek NEN z pohledu zavadatele (začátečník)

Rodinné právo

Speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi s praktickým nácvikem jednotlivých technik