Zákon o zadávání veřejných zakázek - Seč

TRADIČNÍ DVOUDENNÍ seminář - květen 2018

Vážení přátelé a zájemci semináře,

děkujeme za zájem o letošní ročník tradičního semináře „Zákon o zadávání veřejných zakázek“a již dnes vás chceme informovat o přípravě dalšího 13. ročníku, který se bude konat v květnu 2018 v kongresovém hotelu Jezerka na Seči.

Seminář dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, reaguje nejen na výklad nových postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

Koncepce semináře

1. den - tematický blok
V rámci tohoto dne budou probírány jednotlivé instituty se zaměřením na poslední legislativní změny a na výkladové a aplikační problémy; vše je řazeno do logicky uspořádaných tematických bloků.

2. den - konzultační blok
Posluchači si budou moci ověřit své názory a obdržet odpovědi, resp. názory lektorů na dotazované okruhy problémů. Dotazy pro tento blok je možné zasílat před konáním semináře.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již dvakrát (2014, 2015) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha vybudovat v České republice odborné školení setkala s ohlasemSeminář se stal tradičním místem výměny informací a zkušeností, o čemž svědčí účast téměř 120 odborníků z České republiky.

Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!