Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 11

školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů


Cílem kurzu (jednodenní)

- poučení pracovníků a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů ČSN, souvisejících s jejich činností.

§11 - Kvalifikace ve zvláštních případech
- školení pro učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni.

Znění vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice naleznete na internetových stránkách ZDE.

Doporučujeme

Představujeme Vám zajímavý a v České republice unikátní projekt praktické výuky pro revizní techniky elektrických zařízení.
Projekt je určen především novým uchazečům o získání osvědčení revizního technika. Netradiční zopakování tvorby revizní zprávy v ní naleznou i revizní technici, kteří již praxi provozují.

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách REVIZAK.UNIT.CZ.

Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!